Oofuchi

Zurück

oofuchi züchtet Kohaku, Sanke, Shusui, Hariwake,Shiro-Utsuri, Ochiba, Kikokuryu, Kikusui, Kujaku, Kumonryu, Kinki-Utsuri, Doitsu etc. Seine Koi sind von guter Qualität und gutem Wachstum.

zurück nächste

Oofuchi: 1/11


Aktuelle Koi von Oofuchi

Sanke
Sanke
O-F002
Züchter: Oofuchi
Standort: Deutschland
Qualität:
Größe: 53 cm
Gewicht: 23 kg
Anzahl: 1
Preis: Login
Kikukuryu, Beni Kikukuryu, Kinki Utsuri
Kikukuryu, Beni Kikukuryu, Kinki Utsuri
O-F039
Züchter: Oofuchi
Standort: Deutschland
Qualität:
Größe: 25-33 cm
Gewicht: 14-17 kg
Anzahl: 4
Preis: Login
Shusui
Shusui
O-F045
Züchter: Oofuchi
Standort: Deutschland
Qualität:
Größe: 42 cm
Gewicht: 21 kg
Anzahl: 1
Preis: Login
Gin Aka Matsuba
Gin Aka Matsuba
O-F047
Züchter: Oofuchi
Standort: Deutschland
Qualität:
Größe: 53 cm
Gewicht: 25 kg
Anzahl: 1
Preis: Login
Ai Goromo
Ai Goromo
O-F049
Züchter: Oofuchi
Standort: Deutschland
Qualität:
Größe: 43 cm
Gewicht: 22 kg
Anzahl: 1
Preis: Login
Hi Shusui
Hi Shusui
O-F051
Züchter: Oofuchi
Standort: Deutschland
Qualität:
Größe: 40 cm
Gewicht: 21 kg
Anzahl: 1
Preis: Login