Yagenji

Zurück

Yagenji züchtet viele unterschiedliche Koi-Varietäten, u.a.GinRin Showa, GR Kohaku, Go-Sanke, Shiro Utsuri, Yamato, Kikusui etc.

zurück nächste

Yagenji: 1/5


Aktuelle Koi von Yagenji